Thiết bị chuyển mạch Cisco Catalyst 2960-L Series là thiết bị chuyển mạch Cisco Switch 48 port fiber Gigabit Ethernet có cấu hình cố định, thiết bị mạng cisco swich 10 100 1000 cung cấp quyền truy cập Lớp 2 cấp doanh nghiệp cấp đầu vào cho các văn phòng chi nhánh, không gian làm việc thông thường và các ứng dụng tủ không có dây.
Cisco Catalyst 2960-L 24-Port and 48-Port Switch Models and Description

Switch Model Software Image Description
WS-C2960L-24TS-LL Lan Lite 24 10/100/1000 Ethernet ports; four 1-Gigabit Ethernet small form-factor pluggable (SFP) module uplink slots
WS-C2960L-24PS-LL Lan Lite 24 10/100/1000 Power over Ethernet plus (PoE+) ports (PoE budget of 195W); four 1-Gigabit Ethernet small form-factor pluggable (SFP) module uplink slots
WS-C2960L-48TS-LL Lan Lite 48 10/100/1000 Ethernet ports; four 1-Gigabit Ethernet small form-factor pluggable (SFP) module uplink slots
WS-C2960L-48PS-LL Lan Lite 48 10/100/1000 Power over Ethernet plus (PoE+) ports (PoE budget of 370W); four 1-Gigabit Ethernet small form-factor pluggable (SFP) module uplink slots
WS-C2960L-24TQ-LL Lan Lite 24 10/100/1000 Ethernet ports; four 1-Gigabit Ethernet small form-factor pluggable (SFP) and four 10-Gigabit Ethernet small form-factor pluggable plus (SFP+) module uplink slots
WS-C2960L-24PQ-LL Lan Lite 24 10/100/1000 Power over Ethernet plus (PoE+) ports (PoE budget of 195W); four 1-Gigabit Ethernet small form-factor pluggable (SFP) and four 10-Gigabit Ethernet small form-factor pluggable plus (SFP+) module uplink slots
WS-C2960L-48TQ-LL Lan Lite 48 10/100/1000 Ethernet ports; four 1-Gigabit Ethernet small form-factor pluggable (SFP) and four 10-Gigabit Ethernet small form-factor pluggable plus (SFP+) module uplink slots
WS-C2960L-48PQ-LL Lan Lite 48 10/100/1000 Power over Ethernet plus (PoE+) ports (PoE budget of 370W); four 1-Gigabit Ethernet small form-factor pluggable (SFP) and four 10-Gigabit Ethernet small form-factor pluggable plus (SFP+) module uplink slots
Thiết bị chuyển mạch Cisco Catalyst 2960-L Series hỗ trợ các tính năng sau:

 • 24 hoặc 48 cổng Gigabit Ethernet với hiệu suất chuyển tiếp tốc độ đường truyền
 • Bốn liên kết lên có thể phù hợp với hệ số hình thức nhỏ Gigabit (SFP / SFP +)
 • Hỗ trợ cấp nguồn qua Ethernet Plus (PoE +) với ngân sách PoE lên đến 370W và PoE liên tục
 • Hoạt động không quạt với nhiệt độ hoạt động lên đến 45 ° C để triển khai bên ngoài tủ đấu dây
 • Giảm tiêu thụ điện năng và quản lý năng lượng tiên tiến
 • Cổng bảng điều khiển RJ-45 và USB Mini-Type B
 • Cổng USB Loại A hỗ trợ hệ thống tệp
 • Chuyển đổi mô hình
 • Bảng điều khiển phía trước
 • Bảng điều khiển phía sau
 • Cấu hình mạng


Front Panel Cisco Switch 24 port 10/100

This section describes the front panel components of a 24-port and 48-port Cisco Catalyst 2960-L switch.

 • 24 or 48 downlink ports of one of these types:
 • 10/100/1000 Ethernet
 • 10/100/1000 PoE+
 • Two or four SFP uplink ports
 • Four SFP+ uplink ports
 • USB Type A connectors
 • USB mini-Type B (console) port
 • RJ-45 console port
 • LEDs
 • Mode button

Cấu hình mạng

Xem hướng dẫn cấu hình Cisco Switch 8 port sfp bộ chuyển mạch để biết các khái niệm cấu hình mạng và ví dụ về việc sử dụng bộ chuyển mạch để tạo các phân đoạn mạng chuyên dụng và kết nối các phân đoạn thông qua kết nối Fast Ethernet và Gigabit Ethernet.
Xem them: https://bancisco.blogspot.com/2020/0...-switch-8.html