Tiết kiệm, hiệu quả và phát triển năng lượng tái tạo


Chương trình tài trợ dự án sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và phát triển năng lượng tái tạo nhằm hỗ trợ phát triển, đầu tư vào giá máy phát điện công nghiệp tiết kiệm năng lượng thành một ngành, một lĩnh vực có khả năng sinh lời.


Là chương trình tín dụng ODA 2 bước:- Bộ Tài chính Việt Nam là người vay, Chính phủ Nhật Bản là người cho vay (thông qua Tổ chức Hợp tác Quốc tế Nhật Bản - JICA),


- Ngân hàng phát triển Việt Nam (VDB) vay từ Bộ Tài chính để cho các nhà đầu tư vay lại theo quy định hiện hành.


Mục tiêu:


- Tài trợ cho các dự án đầu tư đổi mới công nghệ, báo giá máy phát điện công nghiệp thiết bị trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng, năng lượng tái tạo thông qua các khoản vay dài hạn, lãi suất ưu đãi.


- Hỗ trợ phát triển đầu tư vào tiết kiệm năng lượng thành một ngành, một lĩnh vực có khả năng sinh lời.


- Tạo một kênh đầu tư chuyên biệt cho lĩnh vực tiết kiệm năng lượng và năng lượng tái tạo.


Thời gian thực hiện:


- 3 năm (2010 đến 2013)


Tổng số vốn:


- 40 triệu USD


Phạm vi:


- Toàn quốc


Cơ chế tín dụng:


- Mức vốn cho vay: tối đa 85% tổng mức đầu tư xây lắp, thiết bị.


- Thời gian cho vay: tối đa 20 năm, 5 năm ân hạn.


- Đồng tiền cho vay: VND


- Lãi suất cho vay: bằng lãi suất tín dụng phát triển hiện hành.


- Tài sản thế chấp:


+ Tài sản hình thành từ vốn vay


+ Tài sản hợp pháp khác của chủ đầu tư


+ Tài sản của bên thứ 3 (trường hợp Chủ đầu tư được bên thứ 3 bảo lãnh)


Tiêu chí lựa chọn dự án:


- Có khả năng hoàn trả nợ vay theo các điều kiện tín dụng được duyệt.


- Thời gian thực hiện dự án: không quá 2 năm (tính từ năm 2010).


- Các dự án tiết kiệm tối thiểu 20% năng lượng tiêu thụ hàng năm.


- Ưu tiên các dự án tiêu thụ năng lượng trọng điểm bảng giá máy phát điện công nghiệp (mức tiêu thụ năng lượng hàng năm trên 3.000.000 kWh hoặc 1.000 TOE) thuộc các ngành: sản xuất thép, xi măng, chế biến thực phẩm, dệt may…).


- Đã được kiểm toán năng lượng.


- Các dự án phát triển năng lượng tái tạo.