XD Cầu đường-Tìm công việc khảo sát phụ thiết kế. Chưa có việc làm đã lâu kiến thức lu mờ dần, nay mong muốn tìm lại công việc khảo sát phụ thiết kế đến Công ty. Em xin chân thành cảm ơn. Lh: 0847467273 Giang.