Cặp nhẫn cưới vàng trắng MTNC0373 khắc dấu chân tượng trưng tình yêu đôi lứa luôn bền vững, hòa hợp và mãi mãi không chia xa đi đến cuối con đường. Hy vong rằng đôi nhẫn sẽ mãi hạnh phúc như đôi chân, không chia xa qua một bước, nhịp nhàng đi trên con đường hạnh phúc cho đến viên mãn.