do chật chội quá cần để lại cho ae nào chơi lan 1 trụ lan hồng nhạn
mình trồng đc mấy năm thuần trụ rồi ae nào thích chơi thì pm nha

https://www.upsieutoc.com/image/k9FzbU