Nhờ ad xóa dùm mình bài viết này với. cảm ơn ad ạ.

http://bmt7.vn/forum/showthread.php/896144