Bmt mình có bạn nào đang bán áo thun nc ngoài như dạng teechip hoặc tương tự ko
Mình đang muốn học lĩnh vực này, cần người hướng dẫn quá