Mình bị rơi mất giấy tờ gồm
Cmnd: thàm duy thành
Bằng lái: thàm duy thành
Và 1 số giấy tờ khác,vậy ai nhặt được,cho phép tôi xin lại
Tôi xin cám ơn và hậu tạ
Sđt:0919626389