Mình là Nguyễn Thiên Trung SDT 0908995516, 01699555516.
Hôm nay ngày 18/04 trên đoạn đường từ Nguyễn Công Trú về KS Hai Bà Trưng mình có đánh rơi 1 cái ví, trong đó vá nhiều giấy tờ quan trọng mang tên Nguyễn Thiện Trung địa chỉ ở Gia Lai. Mong các bạn nếu biết được người nhật được xin báo cho mình biết, mình cảm ơn và hậu tạ ạ