QUY ĐỊNH XẾP HẠNG THÀNH VIÊN TRÊN DIỄN ĐÀN BMT7


Để động viên khích lệ tinh thần của các thành viên khi tham gia xây dựng diễn đàn. Nay BQT diễn đàn chính thức công bố bảng sếp hạng thành viên như sau:

Theo thứ tự là Danh hiệu - Số bài viết - Số sao

- Thành viên mới - từ 1 đến 25 bài - 1 sao

- Thành viên năng động - từ 25 đến 100 bài - 2 sao

- Thành viên tích cực - từ 100 đến 300 bài - 3 sao

- Thành viên nhiệt tình - từ 300 đến 600 bài - 4 sao

- Thành viên tâm huyết - từ 600 đến 1000 bài - 5 sao

- Thành viên VIP – trên 1000 b ài – 5 sao nhưng màu sao sẽ khác biệt.

(Từ VIP trở lên thì đã là VIP của VIP rồi nên ko còn gì để bàn nữa):D:D:D

BQT diễn đàn sẽ giành rất nhiều ưu đãi đặc biệt cho các thành viên có xếp hạng từ VIP trở lên. (Cụ thể ưu đãi như thế nào thì BQT sẽ họp và công bố trên diễn đàn sau)

Chủ trương của BQT đối với các mem có nhiều đóng góp là "Làm theo năng lực, hưởng theo lao động". "BMT7 là của các bạn và vì các bạn"

Rất mong sự ủng hộ, đóng góp từ các thành viên để diễn đàn BMT7 ngày càng lớn mạnh.
BQT diễn đàn BMT7