Mình có một phương pháp học tiếng anh vô cùng hiệu quả đó là đọc báo song ngữ hàng ngày, nó giúp bản thân nâng cao vốn từ vựng tiếng anh một cách tự nhiên, rất thú vị và truyển cảm hứng cho người học.