Gần đây có nhiều bạn sử dụng chữ ký không phù hợp, gây cho việc khi vào đọc các bài viết trình duyệt phải load khá chậm và đôi khi phá vỡ cấu trúc diễn đàn, mất "mỹ quan đô thị". Vì vậy kể từ bây giờ đề nghị các bạn tuân thủ chữ ký với các tiêu chuẩn sau:

Hình thức:

- Chữ ký chỉ dán tối đa 01 ảnh với kích thước không vượt quá:

* Chiều cao 200 pixels
* Chiều rộng 600 pixels

- Kích thước font chữ không vượt quá cỡ số 4.

- Số dòng tối đa:

* 6 dòng đối với cỡ số 1 và số 2
* 4 dòng đối với cỡ số 3 và số 4

- Đối với chữ ký có dán hình ảnh, chỉ được sử dụng chữ kèm theo với font cỡ số 1 và số 2.

Nội dung:

- Không sử dụng hình ảnh khiêu dâm, đồi trụy có nội dung không lành mạnh vi phạm thuần phong mỹ tục.

- Không sử dụng các câu chữ ký thô tục, thiếu văn hóa...

- Không đưa đường dẫn web khác trong chữ ký (ngoại trừ nick yahoo và những web cá nhân như mail, blog,...).

Màu sắc:

- Không được dùng chữ màu đỏ trong chữ ký vì chỉ có BQT mới được dùng khi nhắc nhở các bạn vi phạm (và khi post bài các bạn cũng tránh post bài bằng màu đỏ nha )

Xử lí vi phạm:

- Quy định áp dụng từ ngày 09/10/2008. Đề nghị các bạn kiểm tra lại chữ ký của mình. Mọi trường hợp trái với quy định sẽ được các Quản trị viên xóa bỏ chữ ký mà không cần thông báo. Nội dung chữ ký sẽ được kiểm soát bởi các thành viên trong BQT bất kỳ lúc nào nếu như qua bàn bạc của BQT và kết luận rằng nó không phù hợp

Rất mong các bạn tuân thủ nội quy này để xây dựng diễn đàn của chúng ta ngày càng hoàn thiện hơn nữa.

Thân mến

BQT diễn đàn