Theo quy định hiện hành, người nước ngoài có vợ hoặc chồng là người Việt Nam được cấp thẻ tạm trú 3 năm. Thẻ tạm trú đó được ký hiệu là TT (thăm thân).


Thẩm quyền
Người nước ngoài hoặc vợ/ chồng của người nước ngoài xin cấp thẻ tạm trú có thể nộp hồ sơ xin cấp thẻ tạm trú tại Phòng quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh/thành phố nơi vợ/ chồng là người Việt Nam có hộ khẩu thường trú hoặc tại Cục quản lý Xuất nhập cảnh – Bộ Công An.


Điều kiện để được cấp thẻ tạm trú
Visa đang sử dụng tại Việt Nam phải đúng mục đích Thăm thân


Có giấy chứng nhận kết hôn Việt Nam hoặc Ghi chú kết hôn tại Việt Nam trong trường hợp kết hôn ở nước ngoài


Hồ sơ đề nghị
– Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn tại Việt Nam hoặc Ghi chú kết hôn tại Việt Nam đối với trường hợp đăng ký kết hôn ở nước ngoài.


-Đơn xin bảo lãnh và cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài


-Tờ khai đề nghị xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài.