có 3 hdd laptop 500g sức khỏe 100 % ae ai cần liên hệ (0937639524)