In laser màu 7100cn. Tình trạng ok
Giá liên hệ 0848 74 99 47