Stylo-Pocci Glow là sản phẩm giúp tái tạo màu sắc tự nhiên mạnh mẽ bằng cách điều chỉnh mật độ Zooxanthellae trong san hô Pocciloporas, Stylopora và Seriatoporas. Ngoài ra sản phẩm còn giúp tăng sức đề kháng, hỗ trợ sự phát triển trên san hô
.
Thông tin sản phẩm.

  • Chất lỏng, chỉ sử dụng cho bể cá cảnh biển
  • Chứa các thành phần kích thích sự trao đổi chất của Pocciloporas, Stylopora và Seriatoporas
  • Sử dụng để cho san hô phát huy tối đa màu sắc một cách tự nhiên nhất
  • Có thể được sử dụng kết hợp với hệ thống Zeovit hoặc độc lập để tăng cường sức khỏe và sự phát triển của san hô.

Muc tiêu.

  • Sử dụng để tăng màu sắc tự nhiên cho san hô.
  • Phải mất khoảng 14 ngày để đạt được mức độ màu cao nhất khi sử dụng sản phẩm này.

Liều dùng và chỉ định

  • Liều dùng: 2 giọt / 25 US-gallon, hàng ngày
  • Không vượt quá khuyến cáo lượng
  • Tham khảo Zeovit dẫn cho hệ thống hoàn chỉnh và hướng dẫn giai đoạn