Mình cần mua cây mai lớn gốc to hoành từ 50 trở lên. Ae có giới thiệu giúp ( có hoa hồng). Liên hệ 0911447447 thanks ae đọc tin