máy bố mình sài xưa giờ, mới gỡ miếng dán nên còn mới. giá 500k fix nhẹ cho ae xăng xe. lh: 0911856686