bác nào biết chổ nào sửa cái này không cho em địa chỉ với đang cần gấp