Mình cần bán 1 bb priv bể màn kính ngoài , cảm ứng ok các chức năng khác ok
lheej : 0966625534