Main zin fe đầy đủ.
Ram 4gx2.
Ssd gigabyte bh 36th.
Tất cả bảo hành 1 tháng cho ace về dùng.