2 gv tiểu học
2 gv văn học
1 gv văn
1 gv dạy toán lí hoá cấp2
luong 4 triệu dạy sáng và chiều, tại trung tâm, gần copmark
ko phải mất phí giới thiệu
lh 0918.842.158 và gửi hồ sơ 16/6