có 2 e chào mào 1 e mồi ok và 1 e cf bị lổi ngoái nhẹ cho ae nào cần về nghe hót và đi bẫy chim ở eakao bmt nha ai cần lh 0933093980 bán lẻ mồi 1tr1 e nghe hót 800k