Em đang cb mở cửa hàng VPP nên đang cần tìm NPP của thiên long ở Đăk Lăk và một số NPP VPP khác
mn ai biết giới thiệu em or ib zalo 0377090982. Em cảm ơn nhiều.