như tiêu đề mình bán tấm cẩm lai hàng việt nha, hàng có bị lỗi như hình, kích thước 1m1 x 44 x 3cm, anh em nào dùng vào việc alo mình 0901506879.