Như tiêu đề cần tuyển 1 bảo vệ trông coi xe quán cf và ở lại quán trong coi quán vào ban đêm
thời gian từ 6h30-11h30, 17h-22h. bao ăn ở. Lương tháng 4 triệu. (ưu tiên nhà trong phố, trên 30 tuổi).
liên hệ: 0935891909 (gặp Hiền 30 tuổi)
Địa chỉ : 140 y ngông