Như tiêu đề hàng mới full bõ ai quan tâm ll mình. Hàng ở phố 0901506879