VPBank vừa hỗ trợ tính năng đăng ký vay trực tuyến với hệ thống VP online. Nhằm tạo điều kiện cho khách hàng tiếp xúc dễ dàng hơn với các khoản vay. Giúp khách hàng vay một cách nhanh chóng, hiệu quả hơn. Các bạn có thể đăng ký dễ dàng lên đến 15 khoản vay khac nhau, bao gồm 12 khoản vay đảm bảo và 3 khoản vay tín chấp. Đây là link đăng ký: https://shorten.asia/tDsa61M4 hoặc https://fast.accesstrade.com.vn/deep...bank.com.vn%2F .
Cảm ơn các bạn đã quan tâm và tìm hiểu về dịch vụ của chúng tôi.