Em cân thuê mặt bằng mớ văn phòng trên đường Nguyên Văn Cừ thì càng tốt .ai có alo e. 0988398890