Gỗ huong. Cao 40.
1 cặp.
Đường Kính 10.
vân đẹp
Giá ra đi em nó 2.3 tr
liên hệ: hưng 0355403809.