Như tiêu đề cần bán điện thoại như trên. Máy màu xanh còn mới fullbox nguyên rin còn bảo hành. AE ai cần LH 0975513081