Dư cây samsung j7 2016. Xài game lướt face 1 ngày. Nghe gọi gần 2 ngày. Kính nứt viền ngoài nhỏ chạy ra ngoài ko vô màn hình. Viền xước. Mặt sau ko bị gì. Ai cần chữa cháy thì xem hàng. Bao test. Máy chưa khui. Ai cần alo or zalo 0855450979. Thank