Cho thuê mb địa chỉ 18 lý tự trọng và 1 số đôg dùng....
0326396339 phúc