do mình muốn trồng cây khác nên mình cho cây bằng lăng, cây cao 5m, đường kính 20cm, đã cắt hạ tàn, chỉ việc đào. liên hệ 0387.707.707