mình cần việc làm bóc vác hoặc tài xế kiêm bóc vác
. chở trong thành phố hoặc các huyện và ngoài tỉnh . ace có ai tuyển thì liên hệ giúp em nhé 0822.727475 ace đi ngang . cho e cái đở trôi bài nhé