http://thietbidinhvimini.com/an-chuo...-theo-doi-gps/
Theo dõi trực tuyến thời gian thực * Xem bản đồ trên màn hình Điện thoại di động, xem vị trí mục tiêu trên màn hình Điện thoại di động Với siêu liên kết trong tin nhắn bạn nhận được từ Trình theo dõi * Thiết kế tích hợp (ăng-ten bên trong và pin), Dễ dàng ẩn và mang theo bên mình * Hỗ trợ xác định vị trí mà không cần máy chủ Theo dõi, nó có thể tìm ra kinh độ và vĩ độ thời gian thực, Thời gian và tốc độ * Bằng cách sử dụng Phần mềm bản đồ công cộng và nhập kinh độ và vĩ độ theo cách thủ công, bạn có thể tìm hiểu thông tin về thời gian thực của vị trí