Mình có gắn hai đèn trợ sáng có ba chế độ sáng mạnh,vừa,nháy . Mình câu dây của đèn lại một, một - một +. Đèn lúc đều lúc không ạ. ( lúc thì bên nháy bên không ) mình nối trực tiếp vào dây đèn chính . mong ae giúp mình.