Tối ngày 11/11/2018 tôi có đánh rơi ví ở trên đoạn đường cuối hẻm 23 nguyễn khuyễn - thành phố buôn mê thuột trong ví bao gôm :
giấy tờ xe mang tên : Nguyễn Bá Liêm
Căn cước công dân tên : Nguyễn Bá Phương
bằng Lái xe B2 tên : Nguyễn Bá Phương và 1 số giấy tờ khác.
Ai nhặt được hoặc thấy cho tôi xin lại theo số điện thoại : 0945768569 Tôi xin cám ơn và hậu tạ !