kinh nghiệm chơi ngoại hối: Tỷ giá ngoại tệ có tính tương đối và thể hiện sự so sánh tiền tệ giữa hai quốc gia. Trong thị trường ngoại hối có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến tỷ giá ngoại tệ.
Chênh lệch lạm phát ảnh hưởng đến tỷ giá ngoại tệ
Tỷ lệ lạm phát, lãi suất, ổn định chính trị và hiệu quả kinh tế là một số yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái. Những yếu tố này ảnh hưởng đến các biến thể và biến động forex tỉ giá hối đoái và là những lý do cho sự biến động của chúng.Tỷ giá ngoại tệ bị ảnh hưởng bởi những yếu tố nào?Những thay đổi trong lạm phát kéo theo nhu cầu hoặc chi phí đẩy thị trường có thể làm tăng hoặc giảm tỷ giá hối đoái. fxpro: Một quốc gia có tỷ lệ lạm phát thấp thể hiện giá trị gia tăng của loại tiền tệ. Do đó, tỷ lệ lạm phát cao dẫn đến khấu hao giá trị ngoại hối của một loại tiền tệ.


Thay đổi lãi suất của một quốc gia
Thay đổi lãi suất của một quốc gia có thể ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái của nó một cách tiêu cực hoặc tích cực. Nếu lãi suất giao dich truc tuyen tăng, tỷ giá hối đoái cũng tăng. Điều này là do lãi suất cao hơn cung cấp lãi suất cao hơn cho người cho vay. Vì vậy, người cho vay sẵn sàng cho vay nhiều hơn để họ kiếm được nhiều tiền lãi hơn. Sự gia tăng của tiền trong lưu thông dẫn đến tỷ giá hối đoái thấp.


Tình hình chính trị
Nếu rủi ro của tình trạng hỗn loạn chính trị thấp, các nhà đầu tư nước ngoài có nhiều khả năng sẽ đầu tư nhiều hơn. Họ có thể làm điều này bằng cách rút tiền đầu tư ra khỏi các quốc gia không ổn định về mặt chính trị hay kinh tế. fxpro xếp hạng Sự gia tăng vốn nước ngoài gây ra sự đánh giá cao về giá trị của một đồng nội tệ. Các chính sách tài chính được một quốc gia thông qua cũng có thể tăng hoặc giảm tỷ giá hối đoái của nó. Một chính sách tiền tệ mở rộng làm giảm tỷ giá hối đoái, trong khi chính sách tiền tệ co thắt hoặc hạn chế làm tăng tỷ giá hối đoái.