Sư nói:
"Sư chưa bao giờ nghĩ sẽ đặt tượng ở tận Hà Nội. Nhưng ra đến Xưởng, nhìn thực tế tượng thì Sư muốn hỏi thêm cho Sư huynh tượng Phật Thích Ca Gandhara cao 2 mét và các tượng nhỏ để báo cho Phật tử"

Càng ngày các quý thầy Nam tông ra Hà Nội đặt tượng càng nhiều.
☎️ đặt tạc: 0967 302 774
📌 Địa chỉ Google Map: https://goo.gl/maps/FBLKRBex3n82
🌎 www.tuongphatgo.vn