Không hiểu là Take Camera, T Camera... ủng hộ nhiều quá hay sao mà nhìn cái box không muốn vào luôn, toàn spam vớ vẩn.

http://www.upsieutoc.com/image/pKG1ZK