750.000 đBB Hàng cổ thật là cổ, máy đẹp như mới, long lanh, zin như chưa xuất xưởng, pị khỏi bàn, khoang 4 ngày phin mới lun, rung tốt, chuông lanh lảnh. bao chất. dở khỏi trả tiền. Bán lại cho anh e nghiện BB
Hoặc giao lưu BB đời khác


0905 028563