Chiều ngày 13/09/2017
Khoảng thời gian từ 17h15 đến 17h30. tôi tên: Phan Huy Hùng đi từ karaoke Diamond 32 AmMakhe về khách sạn Dakruco có rơi 1 cái bóp mang tên Phan Huy Hùng. Nếu có ai nhặt được cho tôi xin lại và sẽ hậu ta.

PHONE: 0905 760 279 ( CHÂU )

p/s: đăng giúp ông anh. Tks 500ae, tks bmt7