Khuyên góp quần áo. Sách vở cũ. Mong gửi tới các e vùng xa. Mồ côi. Có một năm học mới vui vẻ. Lời kêu gọi từ tất cả ae bà con tại đăk lăk. Hội câu cá Bmt. Hội câu cá đăk lăk. Hội câu cá eka.Và diễn đàn BMT7. Mong các nhà hảo tâm cùng trợ giúp.lá lành đùm lá ránh.. Thân mời. 01269 47 34 47.
Ae bmt 7 đi từ thiện chùa bửu thắng năm 2012 đâu hết rồi.