Từ đoạn đường Xô Viết Nghệ Tĩnh về 22 Đinh Núp - Tp.BMT tôi có đánh rơi 01 giấy phép lái xe ô tô (B2) tên tên Trần Quang Thay ai nhặt được cho tôi xin lại.

Tôi xin cảm ơn và hậu tạ.

Liên hệ: 0934740066