Nhận quà, tiền từ thiện để giúp trẻ mồ côi, khuyết tật, đồng bào vùng cao, lũ lụt miền Trung. Liên hệ: 0903864113
- Tài khoản Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn – Chi nhánh 3, tp Hồ Chí Minh, Nguyễn Hữu Bình – 1602206011273.
- Tài khoản Ngân hàng VCB – Chi nhánh Hồ Chí Minh: Nguyễn Hữu Bình 0071002605391