Ngày 21/3/2017, từ 15h đến 17h tại TP BMT, trên đoạn đường từ: Nguyễn Khuyến đến ngã tư (Hà Huy Tập , Giải Phóng) đến bùng binh Km3. Tôi có đánh rơi một bóp màu đen, trong bóp có các giấy tờ sau:
1. CMND mang tên Hoàng Thế Hà
2. Giấy phép lái xe ô tô, xe máy mang tên Hoàng Thế Hà
3. Cà vẹt xe ô tô, biển số 47T 3805 mang tên Hoàng Thế Hà
4. Cà vẹt xe máy, biển số 47F1 1595 mang tên Hoàng Thế Hà
5. Cà vẹt xe máy cày, biển số 47MK1 9798 mang tên Hoàng Thế Hà
6. Cà vẹt xe máy, biển số 47H7 4409 mang tên Hoàng Thị Thùy Dung
7. Và các giấy tờ khác
Ai nhặt được số giấy tờ trên cho tôi xin lại theo số điện thoại: 01234.008.228 - HOẶC 0943 009 679 Tôi xin cám ơn và hậu tạ.