Đề nghị admin xử giúp cái nick http://bmt7.vn/forum/member.php/162799-Xuan181176. Toàn vào trang của anh em để spam. Cảm ơn ad