Hiện tại chợ lao động việc làm của diễn đàn đang bị ảnh hưởng của trung tâm gtvl minh lành. Quá nhiều bài đăng cùng các nick khác nhau. Mod sao làm lơ vậy.tooi tham gia diễn đàn đã gần 7 năm. Chưa có tình trạng nào như vậy.mong mod làm việc nghiêm túc