30 mùa xuân chín.cái tuổi cũng chẳng còn nhỏ.đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt.vk ck là do duyên số.tìm kiếm chi bằng để nó tự đến.mình muốn kb với bạn nữ nào có cùng suy nghĩ.sn 89 thì càng tôt.cmt sdt.kb zalo nc